Home2run

Het project betreft de bouw van 2 appartementencomplexen gelegen aan de Homeruslaan te Almere met 5 respectievelijk 6 bouwlagen.

Voor dit project heeft Nex2us in opdracht van de Alliantie Ontwikkeling, adviezen uitgebracht die nodig zijn voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd zijn:

  • Quickscan Bouwbesluit 2012
  • Volledige plantoetsing Bouwbesluit 2012
  • Bouwbesluitberekeningen: oppervlakten, daglicht, ventilatie, nagalmtijd en brandoverslag
  • Milieuprestatieberekeningen
  • Energieconcept, EPC-berekeningen conform NEN 7120