Het onderwerp brandveiligheid is één van de belangrijkste aspecten met betrekking tot veiligheid bij het ontwerpen, bouwen en in stand houden van uw gebouw. De eisen die de regelgeving stelt aan de brandveiligheid van een gebouw kunnen bepalend zijn voor het ontwerp ervan. Het is daarom raadzaam dat u reeds in een vroeg stadium de brandveiligheid van uw ontwerp laat beoordelen door een gespecialiseerde professionele partij die met oplossingsgerichte adviezen uw ontwerpproces in goede banen kan leiden.

Nex2us kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes in de ontwerpfase waardoor dure ingrepen in de DO-fase en problemen bij de aanvraag om omgevingsvergunning vermeden kunnen worden. In elk stadium van het bouwproces zullen wij de opdrachtgever adviseren over alle denkbare zaken die te maken hebben met brandveiligheid. In nauwe samenspraak met de betrokken partijen, zoals de opdrachtgever en de brandweer, streven we naar optimale veiligheid tegen aanvaardbare kosten.

Afhankelijk van uw wens, stadium waarin het project zich bevindt, type bouwproject en het aanwezige budget bieden we deze dienst in verschillende vormen aan. Hierbij kunt denken aan een quickscan, een volledige brandveiligheidsrapportage t.b.v. omgevingsvergunning of juist een adviesrapport waar op detailniveau wordt aangegeven welke maatregelen getroffen dienen te worden om uw bestaande gebouw weer voldoende brandveilig te maken. Daarbij zien we de wettelijke voorschriften als vertrekpunt. Mocht het project niet aan de voorschriften voldoen, dan passen we, indien mogelijk, methodes toe om een gelijkwaardig veiligheidsniveau aan te tonen.

Op het gebied van brandveiligheid voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw kunt u bij ons terecht voor:

 • Quickscan brandveiligheid
 • Opstellen brandveiligheidsrapportage t.b.v. omgevingsvergunning
 • Onderzoek naar branddoorslag en -overslag
 • Fire Safety Engineering
  • Computational Fluid Dynamics (CFD)-berekeningen
  • NEN 6060 en NEN 6079 (brandveiligheid van grote brandcompartimenten)
  • Vultijdenberekening
 • Brandveiligheidsinspectie op locatie
  • Vaststellen toetskader
  • Inspectie/opname op locatie
  • Verbetermaatregelen in rapportage
 • Opstellen van gelijkwaardige oplossingen
 • Bepalen van de doorstroom- en opvangcapaciteit van vluchtroutes
 • Ondersteuning in beheer en onderhoud
 • Advies omtrent de opbouw van diverse detailleringen in de gevelopbouw en aansluitingen van brandscheidingen tijdens de uitvoeringsfase
 • Beheer van het brandveiligheidsniveau van het in gebruik zijnde gebouw