Het aspect geluid in relatie tot de gebouwde omgeving is één van onze specialismen. Elementen die bijdragen aan een goede akoestiek zijn: externe geluidsisolatie, interne geluidsisolatie, ruimteakoestiek en installatiegeluid. Dankzij onze integrale kennis van regelgeving, bouwfysica en bouwpraktijk geven wij praktisch uitvoerbare adviezen op het gebied van akoestiek. Of het nu gaat om een kleine verbouwing, een transformatie, het ontwerp voor een nieuw te bouwen gebouw, of een nieuwe gebiedsontwikkeling, Nex2us staat u bij in de oplossing van de bouwkundige problemen.

Op het gebied van akoestiek kunnen wij u onder meer van dienst zijn op de volgende aandachtgebieden:

  • Bouwakoestiek
  • Ruimteakoestiek (nagalm)
  • Installatietechniek en akoestiek
  • Rail- en wegverkeerslawaai
  • Geluidwering gevel
  • Praktijkmetingen akoestiek