Het vakgebied bouwfysica houdt zich bezig met akoestiek, daglichttoetreding, warmte, vocht en het thermisch gedrag van gebouwen. Kortom, met alle aspecten van ons leef- en werkklimaat. De adviseurs van Nex2us baseren hun bouwfysische adviezen op berekeningen (conform de gestelde normeringen) en op de kennis die we hebben opgebouwd. Nex2us brengt integrale adviezen uit. Dat betekent dat we niet alleen letten op duurzaamheid en energieverbruik, maar ook op thermisch comfort, gezondheid, veiligheid, akoestiek, daglicht en installatiegeluid.

Op het gebied van bouwfysica kunnen wij u onder meer van dienst zijn op de volgende aandachtgebieden:

  • Toetsing en advisering daglichttoetreding volgens het Bouwbesluit
  • Ventilatieadvies woning- en utiliteitsbouw en parkeergarages
  • Thermische prestatie van constructies en bouwelementen (Rc-waarde, U-waarde, psi-waarde)
  • Temperatuurfactor van koudebruggen
  • Beoordeling van bouwkundige details op de relevante bouwfysische eisen (luchtdichting, koudebruggen, isolatiewaarde en inwendige condensatie)