Problemen met een project of onduidelijkheid over de bouwregelgeving? Vraag het met de advies strippenkaart!

Regelmatig ervaren wij dat architecten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars voor hun specifieke project kleine vragen hebben op het gebied van bouwregelgeving waarmee ze nergens terecht kunnen. Door de projectgebondenheid kan de helpdesk bouwregelgeving vaak geen definitief uitsluitsel geven en de vragen zijn ook weer te summier voor een formele adviesopdracht. Het is dan moeilijk om ergens deskundig advies te krijgen. Op internet zijn weliswaar enkele discussieforums waar u dergelijke vragen kunt stellen, maar de kwaliteit van de daar gegeven antwoorden is niet echt gegarandeerd.

Om deze leemte te vullen, biedt Nex2us een innovatieve service aan: de advies strippenkaart.

Wat is de advies strippenkaart?

Met de advies strippenkaart krijgt u advies over de praktische uitvoerbaarheid van de bouwregelgeving. Onder bouwregelgeving wordt hier de Woningwet en het Bouwbesluit verstaan. Als u een strippenkaart heeft aangeschaft, kunt u op ieder moment vragen stellen over de bouwregelgeving. Dit kunnen algemene of projectgebonden vragen zijn. Ze mogen zelfs over meerdere projecten gaan. Het aantal strippen dat een vraag u kost, is afhankelijk van de tijd die nodig is voor het beantwoorden ervan.

Iedere strip op de strippenkaart is 15 minuten advies waard. In die tijd kan een eenvoudige vraag beantwoord worden. Voorbeelden van eenvoudige vragen zijn:

  • Waar kan ik de ventilatie-eisen voor mijn plan vinden?
  • Hoe dienen de schachtwanden binnen een specifiek project worden uitgevoerd?
  • Hoe groot mag een brandcompartiment in mijn gebouw zijn?
  • Hoe moet ik een bepaald artikel uit het Bouwbesluit uitleggen?
  • De gemeente stelt bepaalde eisen aan mijn gebouw. Mag dat?

Samengevat: met de advies strippenkaart kunt u gebruik maken van een laagdrempelige, betaalbare, professionele en oplossingsgerichte helpdesk, die u op al uw vragen over de toepassing van de bouwregelgeving snel antwoord geeft zonder administratieve rompslomp.

Hoe werkt de advies strippenkaart?

Vragen worden per e-mail of via de website gesteld. Ook is het mogelijk uw vraag telefonisch te stellen of te verduidelijken. Een telefonisch gestelde vraag zal wel altijd per e-mail bevestigd moeten worden. Indien nodig zal Nex2us om aanvullende informatie vragen voor beantwoording van de vraag.

Binnen vijf werkdagen ontvangt u antwoord op de vraag. Bij deze antwoordbevestiging wordt mede vermeld hoeveel strippen de beantwoording van de vraag gekost heeft en hoeveel strippen u nog over heeft. Het aantal strippen dat voor de beantwoording van de vraag gebruikt is, is afhankelijk van de tijd die Nex2us besteedt aan de beantwoording van de vraag. Eén strip is maximaal 15 minuten advies waard.

Als uw vraag bij nader inzien wat minder eenvoudig is en het beantwoorden ervan daardoor complexer en dus tijdrovender is, zullen wij u voorstellen om er een adviesopdracht van te maken. Indien we verwachten dat een vraag meer dan 4 strippen gaat kosten kan het financieel aantrekkelijk voor u zijn om er een adviesopdracht van te maken, omdat de vraag u anders erg veel strippen zou kosten. Indien dit het geval is zullen wij dit alternatief altijd aan u voorleggen. De keus is dan aan u.

Wat kost advies strippenkaart?

De prijs van een advies strippenkaart is afhankelijk van hoeveel strippen u afneemt. Op iedere strippenkaart zitten 10, 20 of 40 strippen die één jaar geldig zijn. Bekijk de actuele prijzen op het aanvraagformulier (PDF formaat).
Met de aanschaf van een strippenkaart koopt u dus adviestijd en deskundigheid in. De advies strippenkaart is voor iedereen verkrijgbaar, of u nu architect, projectontwikkelaar, aannemer, gemeente of een woningbouwcorporatie bent.

Hoe bestel ik de advies strippenkaart?

U kunt de advies strippenkaart bestellen via het online aanvraagformulier of door het aanvraagformulier te downloaden (PDF formaat). Vul dit volledig in en stuur dit vervolgens ondertekend retour.

U vind onze algemene voorwaarden door hier te klikken.