Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Bij het energielabel nieuwbouw wordt volgens een voorgeschreven protocol de EPC of BENG berekening in de praktijk gecontroleerd. Nieuwbouwprojecten die op dit moment gebouwd worden en in 2021 opgeleverd worden zullen een energielabel conform NTA 8800 krijgen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen dus alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een vakbekwaam adviseur, die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De adviseur komt langs en neemt kenmerken op van het gebouw waaronder de afmetingen en de aanwezige isolatie en installaties. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van het gebouw.

Verplichting energielabel C kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan moeten energetische verbeteringen worden aangebracht op bouwkundig of installatietechnisch gebied. Zoals het (extra) isoleren van de gebouwschil, zoals het dak. Anders mag het pand vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Voor verdere informatie kunt u terecht op: Energielabel C kantoren

Energieprestatie bestaande gebouwen

In de bestaande bouw kan de energetische prestatie vaak aanzienlijk worden verbeterd. Nex2us verricht bouwkundige en installatietechnische inspecties om de energetische situatie van woningen en utiliteitsgebouwen te beoordelen. Op basis van deze gegevens berekenen wij voor het gebouw de huidige energetische prestatie, waarna verbeterconcepten worden voorgesteld en doorgerekend.

Nex2us als vakbekwaam adviseur

Nex2us heeft jarenlange ervaring in het opstellen van energieprestatie-berekeningen en energieconcepten om onze opdrachtgevers te begeleiden in de keuze van de bouwkundige en installatietechnische aspecten. Tevens hebben wij vakbekwame EP-W en EP-U adviseurs in dienst voor het verzorgen van BENG berekeningen t.b.v. de omgevingsvergunning en het registreren van een Energielabel. Wij zijn tevens geregistreerd in het Centraal Register Techniek.