Nadat de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking is getreden voert de gemeente geen technische toets aan het Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergunning. In plaats daarvan is er sprake van een privaat kwaliteitsborgingstraject waarbij aangetoond moet worden dat hetgeen is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer samen met de onderaannemers, ontwerppartijen en leveranciers de kwaliteit aantonen en wordt deze bewaakt en afgewerkt door een onafhankelijke kwaliteitsborger aan de hand van een kwaliteitsinstrument.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen schrijft voor dat de kwaliteitsborger onder de Wkb een onafhankelijke positie moet innemen ten opzichte van het project. Kortom, adviseren en borgen kan nooit samen gaan binnen één project. Wij ambiëren een rol die aansluit bij onze kernwaarden als adviseur. Op deze wijze kunnen wij de meeste toegevoegde waarde leveren voor u als opdrachtgever en uiteindelijk de eindgebruiker.

Wij adviseren integraal en begeleiden partijen bij het opzetten, toepassen en verbeteren van de nodige werkwijzen onder de Wkb. Van procedures, risicomanagement, project- en keuringsplannen tot het uitvoeren van ‘eigen’ keuringen. Onze werkwijzen stemmen wij af op de samenwerking met kwaliteitsborger zodat zij uiteindelijk niet meer doen dan noodzakelijk en dubbelwerk wordt voorkomen.