Welke energiebesparende maatregelen worden door bewoners gewaardeerd en welke niet? In opdracht van Agentschap NL zijn bewonersevaluaties van de afgelopen 20 jaar vergeleken en beoordeeld op het belang voor de huidige bouwpraktijk. De uitkomsten zijn gepubliceerd in een rapport en een beknopter infoblad: Energie-eisen en woonwensen.