Alferbos flat

De Goede Woning beheert circa 6.300 woningen in Zoetermeer en breidt dit bezit aankomende jaren nog verder uit door nieuwe woningen te bouwen. Voor de bestaande vastgoedportefeuille heeft Nex2us in opdracht van De Goede Woning  de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Op basis van een Quick Scan is in kaart gebracht in hoeverre de bestaande vastgoedportefeuille van woningcorporatie De Goede Woning voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.
  • Om een representatief beeld van de vastgoedportefeuille te verkrijgen zijn op locatie inspecties uitgevoerd waarbij de belangrijkste aspecten op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn beoordeeld.
  • Tijdens de inspectie is een kort verslag gemaakt van alle eventuele (ernstige) gebreken aangevuld met fotomateriaal van het bijbehorende element.
  • Om inzicht te krijgen in de werkelijke (herstel)kosten van de ge├»nspecteerde locaties is een gedetailleerde kostprijscalculatie opgesteld.