De universiteit is gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen. De universiteit telt ongeveer 12.000 studenten en is verdeeld over vijf faculteiten.

  • Tilburg School of Economics and Management
  • Tilburg Law School
  • Tilburg School of Social and Behavioural Sciences
  • Tilburg School of Humanities
  • Tilburg School of Catholic Theology

TIAS School for Business and Society is gevestigd op de campus van de universiteit.

In opdracht van Tilburg University behandeld Nex2us alle vraagstukken met betrekking brandveiligheid en zijn voor alle gebouwen op de campus nulmetingen uitgevoerd op het gebied van brandveiligheid. Voor de werkzaamheden die uit de nulmeting volgen verzorgd Nex2us ook de bouwbegeleiding.