Bun is voornemens op de plaats van het leegstaande voormalige belastingkantoor (Westpoint-locatie)  aan de Vosselmanstraat een winkelcentrum van circa 2.800 m2 met een full-service supermarkt en dagwinkels te realiseren.

In opdracht van Bun projectontwikkeling BV heeft Nex2us de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • rapportage brandveiligheid van de winkel en parkeergarage;
  • onderzoek beheersbaarheid van brand voor het grote brandcompartiment van de supermarkt;
  • Bouwbesluitberekeningen;
  • EPC-berekening conform NEN 7120.