Het brugklasgebouw van de middelbare school KSE aan de Kerkwerve in Etten-Leur wordt verplaatst naar een nieuw schoolgebouw op het hoofdterrein aan de Stijn Streuvelslaan. Het brugklasgebouw aan de Kerkwerve komt daardoor leeg te staan en zal op termijn plaats maken voor nieuwbouwwoningen. Bij het starten van het schooljaar 2016-2017 moet het gebouw en de fietspaden er omheen in gebruik genomen worden.

Het nieuwe gebouw bestaat uit 4 bouwlagen waarbij in de kelder een gymzaal met bijbehorende ruimtes wordt gerealiseerd en op de begane grond en op de 2 verdiepingen worden in totaal 16 leslokalen gerealiseerd.

Het ontwerp is van Vergouwen & van Rijen Architecten. Voor dit project heeft Nex2us diverse adviezen uitgebracht in het kader van brandveiligheid.