Vogeltjesbuurt Tilburg

Een nieuwe buurt door en voor de bewoners

De Vogeltjesbuurt is een echte Tilburgse Volksbuurt, gebouwd in de periode vlak vóór en na de oorlog. De ongeveer 200 sociale huurwoningen van Tiwos waren technisch verouderd en de wijk had dringend behoefte aan meer lucht en groen. Een deel van de woningen is gesloopt, de rest kreeg groot onderhoud.

De nieuwbouw is razendsnel verlopen door Bouwbedrijf Van der Weegen uit Tilburg. Door de toepassing van het ‘one piece flow’ principe zijn 16 appartementen in een recordtijd van 62 werkbare dagen gebouwd. Bij de 95 grondgebonden woningen nemen sloop en nieuwbouw door deze efficiënte werkwijze slechts 25 werkbare dagen per woning in beslag! De bewoners verlaten op dag 1 hun woning en krijgen op dag 25 de sleutel van de opgeleverde woning terug.

De 111 woningen die nieuw gebouwd worden komen voor 100% in de sociale huur. Alle woningen zijn met een EPC van 0 uitgevoerd.

In het kader van Energielabel Nieuwbouw hebben wij in opdracht van Bouwbedrijf Van der Weegen gedurende het bouwproces gemonitord of de woningen conform de ingediende EPC berekeningen zijn uitgevoerd. Dit proces is volgens het door ISSO vastgestelde opname protocol uitgevoerd. Tevens zijn er door Nex2us opnames gedaan voor het afgeven van de energielabels.