Herontwikkeling Mauritshof

Het complex Mauritshof te Klundert wordt herontwikkeld middels gedeeltelijke sloop en nieuwbouw op de huidige locatie.
De twee bouwblokken aan beide uiteinden blijven gehandhaafd en bewoond tijdens de sloop en de nieuwbouw. De bestaande bouwblokken worden opgeplust. Het traditionele verzorgingshuis in het middengebied wordt volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe invulling met 53 nieuwe woningen.

Voor dit project heeft Nex2us, in opdracht van Aannemersbedrijf Van Agtmaal, adviezen uitgebracht die nodig zijn voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd zijn:

  • Bouwbesluitberekeningen: oppervlakten, daglicht, ventilatie en brandoverslag
  • Energieconcept, EPC-berekeningen conform NEN 5128 en NEN 2916
  • Akoestisch onderzoek naar nagalmtijd, installatiegeluid, geluidwering tussen ruimten, geluidwering gemeenschappelijke verkeersruimte
  • Volledige brandveiligheidsrapportage

Architect: VVR Architecten