Banneplein is de naam van de nieuwste ontwikkeling in Amsterdam-Noord. In het verlengde van het Banne Centrum, wordt in het talud van de IJdoornlaan tussen het Parlevinkerpad en Statenjachtstraat aan het Banneplein het nieuwe Banneplein gesitueerd.

Het plan betreft de bouw van 225 appartementen en 26 grondgebonden woningen.

De opzet van de gevariëerde, uit 6 bouwdelen bestaande, ontwikkeling is dat deze door het aanbrengen van groene verbindingen vanaf de IJdoornlaan aansluiting vindt bij de groene parkachtige omgeving van de Banne. De verschillende bouwdelen variëren in hoogte (3 tot 8 à 9 bouwlagen) en kennen elk een eigen kenmerkende dakbeëindiging in de bovenste bouwlagen.

Voor het parkeren van de auto worden de parkeerplaatsen deels aangebracht onder de verschillende bouwdelen (appartementen-gebouwen) en deels in de openbare ruimte langs de IJdoornlaan en Banneplein.

Het ontwerp is van architect KOW. Voor dit project heeft Nex2us in opdracht van Banne Binnen CV (AM en woningstichting Rochdale) de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Bouwbesluitberekeningen: oppervlakten, daglicht en ventilatie
  • Advies op het gebied van brandveiligheid
  • Onderzoek brandoverslag
  • EPC-berekeningen conform NEN 7120
  • Milieuprestatieberekeningen

Voor meer informatie zie: www.banneplein.nl