Het project betreft een onderzoek naar het herbestemmen van bestaande winkelpanden op de begane grond naar wooneenheden.

Voor dit project hebben wij, in opdracht van A&E Architecten, de belangrijkste bouwkundige, installatietechnische en ontwerptechnische uitgangspunten in beeld gebracht en wat de minimale eisen zijn conform Bouwbesluit 2012.