Van Bouwbesluit naar BBL… Het gaat nu toch echt gebeuren!

Per 1-1-2024 wordt het oude vertrouwde Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) met een nieuwe systematiek.

Bent u al op de hoogte van de nieuwe systematiek en alle inhoudelijke wijzigingen?

Nee?
Dan bieden we u nu de mogelijkheid om samen met uw collega’s eenvoudig weer helemaal up-to-date te zijn.
We kunnen voor u incompany een training verzorgen van een dagdeel waarbij op een interactieve wijze alle ophanden zijnde wijzigingen worden doorgenomen. We maken iedere training op maat met specifieke onderwerpen en projecten die binnen uw bedrijf spelen.

Uitgangspunten training
De training is bedoeld voor een ieder die in de werkpraktijk (zijdelings) te maken heeft met het Bouwbesluit, maar niet direct de eisen diepgaand dient toe te passen. De training geeft in hoofdlijnen wat de wijzigingen zijn tussen het huidige Bouwbesluit en het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving), die per 1-1-2024 van toepassing wordt, en bespreekt de praktische consequenties ervan voor het ontwerp en de uitvoering ervan.

In het BBL vindt er een grote wijziging plaats qua opzet in indeling van de volgorde van de wetteksten. Inhoudelijk is er geen sprake van grote wijzigingen, maar betreft het aanpassingen op detailniveau (met soms toch nog grote consequenties!).

Al deze wijzigingen worden in hoofdlijnen besproken evenals de inhoudelijke technische wijzigingen met betrekking tot woningbouw, waarbij we trachten praktische situaties toe te lichten middels een bij u onder handen zijnde project.

De volgende onderdelen worden in de training besproken:

  • Achtergrond bouwregelgeving i.c.m. de nieuwe omgevingswet
  • Algemene wijzigingen (o.a. gewijzigde indeling, leeswijzer);
  • Wijzigingen (brand)veiligheid in hoofdlijnen;
  • Wijzigingen gezondheid;
  • Wijzigingen bruikbaarheideisen;
  • Wijzigingen Energiezuinigheid en duurzaamheid.

De verschillende onderwerpen zullen daar waar nodig middels een door u aangeleverde casus worden toegelicht en worden besproken zodat er een interactieve sessie ontstaat die herkenbaar is en aansluit op de dagelijkse praktijk.

Algemene informatie
Deze training wordt incompany gegeven. Standaard ligt het maximum per sessie op circa 15 personen, maar indien er voldoende ruimte beschikbaar is, is het ook mogelijk om in overleg de omvang van de groep te vergroten.

De incompany training zal circa 3 duren (al naar gelang de hoeveelheid interactie) op een nader te bepalen datum en tijdstip.

Voor deze incompany training worden, behoudens de hand-outs van de gebruikte sheets, geen andere leermiddelen ter beschikking gesteld.

Prijsinformatie
De kosten voor de training zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Uiteraard is het mogelijk vooraf vaste prijsafspraken te maken.

Informeer naar onze scherpe tarieven (076) 760 28 28.