De verdiepte training is een vervolg op de basistraining Bouwbesluit 2012. Er wordt per onderdeel diepgaand ingegaan op de eisen, wijzigingen, de achtergrond en de praktische uitvoerbaarheid van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012.

Uitgangspunt van deze training is dat de lesstof aansluit op vragen en problemen waarmee u in de dagelijkse praktijk wordt geconfronteerd. Na afloop van de training kunt u problemen te signaleren en op deze problemen reageren, ofwel door zelfstudie ofwel door inschakeling van deskundigen. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden van bij u onderhande zijnde projecten en/of vraagstukken.

De training zal zoveel mogelijk interactief worden gegeven waarbij ruimte wordt gemaakt om individuele (praktijk)vraagstukken te behandelen.

De training zal in overleg worden samengesteld aan de hand van uw dagelijkse praktijk. U kunt hierbij denken aan:

  • brandcompartimentering;
  • sub-brandcompartimentering;
  • vluchten;
  • brandveiligheidsinstallaties;
  • geluid (binnen en installaties);
  • verplichte ruimtes met bijbehorende eisen (afmetingen, daglicht, ventilatie etc).
  • energiezuinigheid

Wij zullen vooraf afstemmen welke onderwerpen u graag behandeld ziet worden..

Algemene informatie
Onze ervaring leert dat het toepassen van uw eigen praktijkvoorbeelden, probleemstellingen en/of projecten de voorkeur geniet voor de incompany training in verband met de herkenbaarheid. Ter voorbereiding hiervan ontvangen wij graag de benodigde gegevens, zoals tekeningen en berekeningen (bij voorkeur digitaal).

Voor deze incompany training worden, behoudens de hand-outs van de gebruikte sheets, geen andere leermiddelen ter beschikking gesteld aangezien er in de markt al zoveel kennismateriaal te verkrijgen is.

De incompany training zal in totaal 2 dagdelen beslaan. Naar keuze kunnen dit ochtenden of middagen zijn (bij voorkeur op 2 verschillende dagen). Exacte data en tijdstip van de training zal in overleg met u plaatsvinden.

Prijsinformatie
De kosten voor de training zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Uiteraard is het mogelijk vooraf vaste prijsafspraken te maken.

Informeer naar onze scherpe tarieven (076) 760 28 28.