De basistraining is bedoeld voor een ieder die in de werkpraktijk te maken heeft met het Bouwbesluit, maar niet direct de eisen diepgaand dient toe te passen. De training geeft in hoofdlijnen wat de wijzigingen zijn en bespreekt de praktische consequenties ervan voor het ontwerp en de uitvoering ervan.

In het Bouwbesluit 2012 vindt er een wijziging in terminologie plaats, zijn er een groot aantal wijzigingen in uitgangspunten en denkwijzen en is er met een groot aantal eisen geschoven. Tevens heeft er een integratie met andere regelingen plaatsgevonden zoals de Bouwverordening, Besluit tunnelveiligheid en het Gebruiksbesluit.

Al deze wijzigingen worden in hoofdlijnen besproken.

We behandelen het indelen van gebouwen op basis van (nieuwe en gewijzigde) Bouwbesluitbegrippen en termen, waarbij we trachten praktische situaties toe te lichten middels bij u onder hande zijnde projecten.

De volgende onderdelen worden in de training besproken:

  • Achtergrond bouwregelgeving;
  • Integratie Bouwbesluit, bouwverordening en Gebruiksbesluit;
  • Algemene wijzigingen (o.a. terminologie, vervallen bezettingsgraadklassen);
  • Bouwwerkfases (Nieuwbouw, verbouw, bestaande bouw, tijdelijke bouw);
  • Wijzigingen (brand)veiligheid in hoofdlijnen;
  • Wijzigingen gezondheid (o.a. geluidseisen binnen de woning en ventilatie);
  • Wijzigingen bruikbaarheideisen (o.a. toegankelijkheid, bergruimte en buitenruimte);
  • Wijzigingen Energiezuinigheid en duurzaamheid.

De verschillende onderwerpen zullen daar waar relevant middels een algemene casus worden toegelicht en besproken zodat er een interactieve sessie ontstaat die aansluit op de dagelijkse praktijk.

Prijsinformatie
De kosten voor de training zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Uiteraard is het mogelijk vooraf vaste prijsafspraken te maken.

Informeer naar onze scherpe tarieven (076) 760 28 28.

Algemene informatie
Deze training zal in principe incompany worden gegeven.

Voor deze incompany training worden, behoudens de hand-outs van de gebruikte sheets, geen andere leermiddelen ter beschikking gesteld aangezien er in de markt al zoveel kennismateriaal te verkrijgen is.

De incompany training zal in totaal 1 dagdeel beslaan. Naar keuze kan dit een ochtend of een middag zijn. Exacte datum en tijdstip van de training zal in overleg met u plaatsvinden.

Na deze basistraining kunt eventueel ook onze verdiepingstraining Bouwbesluit 2012 volgen.