Energielabel woningenAlle nieuwbouwwoningen moeten bij oplevering een definitief energielabel hebben. Het definitieve energielabel moet door de ontwikkelaar of bouwer (verkoper) bij oplevering aan de koper worden overhandigd. Ook bij de verkoop of verhuur van een huis is het definitieve Energielabel verplicht. Elke woningeigenaar bezit al een voorlopig label, maar moet dat zelf definitief laten maken.

Het omzetten van een voorlopig Energielabel naar een definitieve versie kan via de site van de Rijksoverheid.

Voorlopig energielabel

Zolang de woning nog niet is opgeleverd, volstaat een voorlopig energielabel. Met het voorlopig energielabel mag de verkoper adverteren als de woning nog niet is opgeleverd. Dit is voor alle nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag na 1 januari 2006 een energielabel A.

Aanvragen van een definitief energielabel

Als ontwikkelaar of aannemer kunt u op verschillende manieren aan een definitief energielabel komen. Ten eerste kunt u zelf online het definitieve energielabel regelen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Dit (vereenvoudigde) Energielabel is gebaseerd op 10 kenmerken van de woning. U doorloopt de volgende stappen:

  • Inloggen met eHerkenning;
  • Woninggegevens controleren en waar nodig aanpassen, maximaal 10 vragen: type glas (leef- en slaapruimte), gevel-, dak- en vloerisolatie, verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, zonnepanelen en zonneboiler;
  • Digitaal bewijs aanleveren (zoals aankoopdocumenten, een bouwtechnisch rapport, factuur of foto);
  • Aardvast als erkend deskundige kiezen die de aangeleverde informatie gaat controleren;
  • Gegevens versturen;
  • Definitief energielabel ontvangen (registratie gaat automatisch).

Energie-Index (woningen) – WWS

Er zijn situaties waarin een Energielabel niet voldoet. Bijvoorbeeld omdat u de puntentelling nodig heeft voor de huurwoningen, of omdat u een oude woning hebt opgeknapt en een hoger Energielabel hoopt te krijgen. In dat geval kunt u de Energie-Index laten bepalen. Een erkende EP-adviseur neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning en berekent het Energie-Index getal (geen letter). Een definitief energielabel wordt dan automatisch gegenereerd. In tegenstelling tot het Energielabel geeft de Energie-Index wel punten voor de WWS.

Als het om meerdere, vergelijkbare woningen gaat, dan heeft de Energie-Index de voorkeur. Dit is sneller en goedkoper dan voor elke woning apart een definitief energielabel aanvragen.

Per 29 maart 2018 is de Energie-Index gekoppeld aan de energielabels.
Inijkingstabel voor de energieprestatie-indicatoren.

Energielabel Energie-Index (EI)
A Kleiner of gelijk aan 1,20
B 1,21–1,40
C 1,41–1,80
D 1,81–2,10
E 2,11–2,40
F 2,41–2,70
G Groter dan 2,70

Nieuwe methodiek Energielabel per 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 verandert de methode voor het verkrijgen van een energielabel. Vanaf 1 juli 2020 bezoekt een gediplomeerde EP-adviseur de woning en legt hierbij diverse kenmerken van de woning vast. Deze kenmerken worden door hem ingevoerd in een berekening volgens de NTA8800. Uit deze berekening volgt het energielabel van een woning.

Voor aannemers/projectontwikkelaars die koopwoningen opleveren, gebouweigenaren met diverse verhuureenheden (welke niet onder het WWS vallen) en particuliere woningeigenaren, zal de prijs voor een energielabel na 1 juli 2020 flink hoger zijn dan op dit moment.

Vooral voor aannemers/projectontwikkelaars is het verstandig om voor projecten die na 1 juli 2020 opgeleverd gaan worden daar nu al rekening mee te houden. Indien u nu al bezig bent met (de voorbereiding van) projecten die na 1 juli 2020 opgeleverd gaan worden is het al mogelijk om bij ons een offerte op vragen voor het verstrekken van de energielabels volgens de methodiek NTA8800.

Nex2us als erkend deskundige Energielabel

Nex2us heeft jarenlange ervaring in het opstellen van energieprestatie-berekeningen en energieconcepten om onze opdrachtgevers te begeleiden in de keuze van de bouwkundige en installatietechnische aspecten. Tevens hebben wij EPA-W adviseurs in dienst voor het verzorgen van Energie Prestatie Advies, Energie-Index berekeningen en het registreren van een Energielabel.

Meer weten over het energielabel? Neem dan contact met ons op.

Wij zijn tevens geregistreerd bij QBIS.