Een per e-mail verzonden mededeling is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en bovendien onrechtmatig.

Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan te berichten. In dat geval, bedankt voor uw medewerking.

Nex2us sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie.

Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Contact Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@nex2us.nl