Door een gewijzigde indeling in brandcompartimenten in het bestaande winkelcentrum Autorama te Veendam is in opdracht van Bun Vastgoed door Nex2us een gelijkwaardigheidsrapport opgesteld, op basis van Beheersbaarheid van Brand, waarin aangetoond is dat het grote brandcompartiment gelijkwaardig beheersbaar is t.o.v. het bedoelde in het Bouwbesluit.