Huize Mater MisericordiaeWoonzorgcentrum Huize Mater Misericordiae te Tilburg is van oorsprong een kloosterverzorgingshuis van de Zusters van Liefde.

Voor dit project heeft Nex2us in opdracht van Van der Weegen Bouwmaatschappij onderzocht aan welke eisen voldaan dient te worden indien het bestaande gebouw herbestemd gaat worden naar een ‘standaard’ woongebouw met zelfstandige appartementen.