Energielabel utiliteitsbouw

Energielabel utiliteitsbouw

Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A++++ (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Alleen energieadviseurs met een BRL-certificaat mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. Het BRL-certificaat wordt in het energielabel ook wel ‘NL-EPBD procescertificaat’ genoemd.

Voor welke utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht?

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

  • Kantoor
  • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
  • Publieke  functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
  • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
  • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energielabels uit 2008 verlopen in 2018.

Meer informatie, voorbeelden en uitzonderingen kunt u hier downloaden in de RVO Factsheet Welke utiliteitsgebouwen(delen) zijn labelplichtig?

Verplichting energielabel C kantoren 2023

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100 m² verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Deze wetgeving is momenteel nog in ontwikkeling. Voor verdere informatie kunt u terecht op: Energielabel C kantoren

Maximale boete en handhaving

In de wet is een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als u niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij heeft al diverse boetes opgelegd aan eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder energielabel.

Nex2us als erkend deskundige Energielabel

Nex2us heeft jarenlange ervaring in het opstellen van energieprestatie-berekeningen en energieconcepten om onze opdrachtgevers te begeleiden in de keuze van de bouwkundige en installatietechnische aspecten. Tevens hebben wij EPA-U adviseurs in dienst voor het registreren van een Energielabel voor bestaande en nieuwe bedrijfspanden.

Meer weten over het energielabel? Neem dan contact met ons op.

Wij zijn tevens geregistreerd bij QBIS