Brandveilig gebruik bestaande bouwwerken

Hoe brandveilig is uw gebouw en onderneming?

Kunt u garanderen dat uw bedrijf en werknemers voldoende beschermd zijn in geval van brand en voldaan wordt aan de eisen zoals bedoeld door de wetgever?

De garantie dat uw gebouw namelijk nog steeds voldoet aan de huidige regelgeving is namelijk sinds de wijziging in de Woningwet van 1 april  2007 uw verantwoordelijkheid.
In geval van bouwkundige onjuistheden kan een gebouweigenaar zich niet meer beroepen op de verkregen bouwvergunning of  de goedkeuring van de brandweer. Omdat ook de handhaving is aangescherpt zijn overtredingen per 1 april 2007 een economisch delict. Uit jarenlange ervaring van diverse gerenommeerde bedrijven uit de adviesbranche en diverse overheidsinstanties blijkt dat nauwelijks 10% van de gerealiseerde nieuwbouw voldoet aan de bouwregelgeving, laat staan een gebouw dat reeds jarenlang in gebruik is.

U moet blijven voldoen aan de voorschriften in het Bouwbesluit, eventueel aangevuld met extra voorwaarden gekoppeld aan uw vergunning of melding. Het kan zijn dat u na verloop van tijd het gebruik van uw gebouw wijzigt. Dit kan zijn door een verbouwing of door een andere manier van gebruiken. Is bij deze werkzaamheden het aspect brandveiligheid altijd meegenomen?

Quick Scan
Nex2us kan u primair ondersteunen om de status van de brandveiligheid en het brandveilig gebruik van uw gebouw en bedrijf in kaart te brengen zodat u niet voor verrassingen komt te staan en u uw verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot de veiligheid van uw omgeving. Deze primaire ondersteuning kan worden gerealiseerd middels een zogenaamde Quick Scan. In de Quick Scan wordt op basis van bouwkundige tekeningen, eventuele overige vergunningsstukken en een korte opname ter plaatse bekeken of er bouwkundig, installatietechnisch en gebruikstechnisch nog voldaan wordt aan de huidige bouwregelgeving.

Vervolgproces
Na de primaire statusbepaling kunnen we u uiteraard tijdens de eventuele vervolgprocedure voor de te treffen brandwerende voorzieningen adviseren en begeleiden. Dit houdt o.a. in:

  • dat indien gewenst en/of vereist de indeling in compartimenten en bijbehorende brandwerendheden opnieuw bepaald zullen worden;
  • eventuele gelijkwaardigheidsrapporten bij overschrijding van de maximale grootte van het brandcompartiment of de lengte van de vluchtweg worden opgesteld;
  • door middel van uitgebreide bouwkundige opnames bepaald wordt welke aanvullende voorzieningen waar getroffen dienen te worden om te voldoen aan de regelgeving;
  • communicatie met de brandweer;
  • het eventueel verzorgen van een update van de gebruiksvergunningsprocedure bij de gemeente;
  • voorlichting aan uw werknemers voor toekomstige waarborging van de brandveiligheid binnen uw bedrijf.

Bovenstaand proces passen we sinds enkele jaren succesvol toe binnen de diverse gebouwtypes zoals kantoorgebouwen, zorginstellingen en industriƫle complexen.

Gratis vooronderzoek
Wij bieden u de mogelijkheid om eenvoudig en kosteloos de brandveiligheidstatus van uw gebouw te bepalen. Deze mogelijkheid bestaat uit het laten uitvoeren van een vooronderzoek door Nex2us. Als kennismakingsaanbod biedt Nex2us u nu tijdelijk dit vooronderzoek geheel gratis aan.

Maak kennis met de dienstverlening van Nex2us
Wilt u profiteren van onze deskundigheid? Wij maken graag een afspraak voor een oriƫnterend gesprek.