Quick Scan Bouwbesluit

Indien in de ontwerpfase een volledige plantoetsing (nog) niet gewenst is, of financieel niet haalbaar is, kan Nex2us u middels een Quick Scan alsnog adviseren bij de belangrijkste ontwerpkeuzes.

Middels een Quick Scan biedt Nex2us u de mogelijkheid om uw plan op de belangrijkste aspecten te laten controleren op de voorschriften uit het Bouwbesluit, zonder dat hier hoge kosten aan verbonden zijn en/of veel tijd vergt.

In een Quick Scan wordt kort en bondig aangegeven of er voldaan wordt aan de eisen en hoe eventuele knelpunten, al dan niet gelijkwaardig, opgelost kunnen worden.

Na het vastleggen van de uitgangspunten vindt een toetsing aan de regelgeving plaats, waarbij vooral de eisen die een belangrijke invloed hebben op het ontwerp worden belicht. Hierbij valt te denken aan de brandveiligheid (vluchtroutes, WBDBO-eisen e.d.), geluidsisolatie, daglichttoetreding en de praktische bruikbaarheid (ruimte-afmetingen e.d.).

Maak kennis met de dienstverlening van Nex2us
Wilt u profiteren van onze deskundigheid? Wij maken graag een afspraak voor een oriƫnterend gesprek. Neem contact met ons op.