Ondersteuning gemeente

ondersteuningIndien u, als gemeente zijnde, onvoldoende capaciteit of specifieke kennis in huis heeft om ingediende bouwplannen binnen de procedure tijd inhoudelijk te kunnen toetsen aan het Bouwbesluit kunt u Nex2us inschakelen om dit onderdeel snel, efficiënt en toch financieel aantrekkelijk te waarborgen.

Nex2us beschikt over een ruime werkervaring met (complexe) bouwaanvragen bij zowel kleine als grote gemeenten. Uw bouwplannen zijn door onze brede kennis en diverse specialismen bij ons in goede handen.

Vooraf wordt bepaald op welke onderdelen binnen uw gemeente de prioriteiten liggen zodat de wijze van toetsen volledig op uw wensen wordt aangepast binnen het beschikbare budget en/of tijd.

Wij toetsen uw (complexe) bouwaanvragen aan de geldende bouwregelgeving zoals de Regeling omgevingsrecht (Mor) voor wat betreft de ontvankelijkheidtoets en het Bouwbesluit. We controleren de ingediende stukken, zoals de bouwkundige tekeningen, constructieberekeningen en -tekeningen en diverse adviesrapporten aan ieder artikel van het Bouwbesluit dat van toepassing is voor het betreffende bouwwerk. De resultaten worden artikelsgewijs in een rapport weergegeven.

Is uw organisatie al voorbereid op het Bouwbesluit 2012?
Door onze ruime ervaring in bovenstaande werkzaamheden kunnen we u tevens ondersteunen op het gebied van het implementeren van uw toetsprotocol op afdeling of artikel niveau. Hierbij worden toetsniveau’s, protocollen en aandachtspunten per afdeling en/of artikel in overleg met u vastgelegd en indien gewenst geïmplementeerd in uw toetssoftware.

Genoemde werkzaamheden voeren wij uit tegen vooraf overeengekomen uurtarieven zowel op interim-basis bij een gemeente als op basis van uitbesteding op ons kantoor.