Bouwbesluitberekeningen

Nex2us adviseert en toetst tijdens het ontwerpproces. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan verschillende prestaties op het gebied van bouwfysica en brandveiligheid. Daarvoor zijn diverse berekeningen noodzakelijk. Nex2us kan deze berekeningen voor u verzorgen.

Denk daarbij aan het bepalen of het berekenen van:

 • gebruiks- en verblijfsgebiedoppervlakten;
 • equivalente daglichttoetreding;
 • ventilatiebalans en doorspuibaarheid;
 • nagalmtijd (gemeenschappelijke verkeersruimten);
 • EPC/EPG berekeningen;
 • de warmteweerstand (Rc) van samengestelde constructies;
 • koudebrugberekeningen (f-factor);
 • geluidwering gevels;
 • opvang- en doorstroomcapaciteit van deuren, trappenhuizen;
 • weerstand tegen brandoverslag (Wbo);
 • permanente en variabele vuurbelasting;
 • milieuprestatie van gebouwen (eventueel in combinatie met GPR).

Maak kennis met de dienstverlening van Nex2us
Wilt u profiteren van onze deskundigheid? Wij maken graag een afspraak voor een oriënterend gesprek.