Stilte rond Energielabel nieuwbouwOp 23 mei heeft minister Blok  de nieuwe opzet van het Energielabel in de Tweede Kamer toegelicht. Daarna heeft de minister de opzet met de Europese contactpersoon in Brussel besproken. Het ministerie werkt nu in stilte het energielabel verder uit en heeft hier afgelopen zomer geen publieke mededelingen over gedaan.

De Lente-akkoord partners hebben afgelopen zomer enkele malen uitleg gekregen van ambtenaren over de implicaties van de nieuwe opzet.

We krijgen in Nederland voor bestaande èn nieuwbouwwoningen een energielabel met een simpele bepalingsmethode. Dit is een bepalingsmethode met 12 kenmerken die consumenten zelf in kunnen vullen. Dit label loopt van G tot en met A. Voor energiezuiniger woningen dan A moeten meer kenmerken ingevuld worden. De methode moet hiervoor nog worden aangepast. De kenmerken zijn in de toekomst voor nieuwbouw algemeen beschikbaar, omdat die ook nodig zijn voor de EPC-berekening. Bewoners van nieuwbouwwoningen moeten zelf ook daarmee de bepalingsmethode kunnen invullen, zodat voor hen ook op die manier de labels A+ en A++ etc. beschikbaar komen. Op dezelfde wijze kan de ontwikkelaar van nieuwe woningen het label bepalen. Voor het verkrijgen van het A++ label etc. is het dus ook niet noodzakelijk dat opleverprotocollen gehanteerd worden. De minister gaat het hanteren van die protocollen ook zeker niet verplichten.

Naast het energielabel komt er één berekeningsmethode (de NEN 7120) (‘de uitgebreide methode’) waarmee de energiekwaliteit van bestaande en nieuwbouw kan worden berekend. Hiertoe wordt het Nader Voorschrift voor de bestaande bouw per juni 2014 in de NEN 7120 ingevoerd. Die berekeningsmethode leidt tot een getal: een EPC voor nieuwbouw, een EI voor bestaande bouw. Dat getal is nodig als je bijvoorbeeld voor een woning een groenhypotheek oid wilt hebben. Met dat getal kan GEEN energielabel van G t/m A++++ bepaald worden. Noch voor de bestaande voorraad, noch voor de nieuwbouw. Dit getal kan (voor nieuwbouw) verkregen worden door de EPC-berekening uit te voeren. Op vrijwillige basis kan er een opnametoets bij oplevering plaatsvinden. Het is aan de opdrachtgevers, banken of klanten of zij om deze extra kwaliteitsborging gaan vragen.