Normontwerp voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerdHet reken- en beslismodel Beheersbaarheid van Brand is in 2007 ontwikkeld door het ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit. NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ is een directe en integrale vertaling van beide documenten. Belanghebbenden kunnen tot 1 januari 2014 commentaar indienen op dit normontwerp.

NEN 6060 biedt in het kader van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 vier maatregelpakketten aan waarmee brandcompartimenten groter dan de grenswaarde in de prestatie-eis, kunnen voldoen aan de (functionele) eisen voor vluchtveiligheid en voor beperking van branduitbreiding.

Aanpassingen methode beheersbaarheid van brand
Een aantal aanpassingen komen in NEN 6060 tegemoet aan commentaar wat op de methode is geleverd. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Uitbreiding van het toepassingsgebied naar bestaande bouw, met grotere toegestane vuurlast;
  • In de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag is meer waarde toegekend aan afstand tussen gebouwen, waardoor in veel gevallen een kleinere afstand volstaat;
  • In gevallen met groot verschil tussen gemiddelde en maatgevende vuurbelasting geldt de verhoogde WBDBO-eis alleen voor delen van de gevel dicht in de buurt van de concentratie van vuurlast;
  • Vluchtveiligheid is toegevoegd waarvoor vijf maatregelpakketten zijn uitgewerkt én een algemeen maatregelpakket dat rekenmethoden voor rook-vultijd en ontruimingstijd combineert.