Welke energiebesparende maatregelen worden door bewoners gewaardeerd en welke niet? In opdracht van Agentschap NL zijn bewonersevaluaties van de afgelopen 20 jaar vergeleken en beoordeeld op het belang voor de huidige bouwpraktijk. De uitkomsten zijn gepubliceerd in een rapport en een beknopter infoblad: Energie-eisen en woonwensen.

Wat wil de bewoner:

 • Een woning die geen energie verspilt
 • Een huis dat gewoon goed is
 • Vrijheid en flexibiliteit
 • Een aangename temperatuur
 • Voldoende frisse lucht
 • Stilte in huis
 • Eenvoudig te bedienen installaties
 • Communicatie en goede service
 • Wonen met een lage energierekening

Stel de bewoner centraal:

 • Maak gebruik van ervaringen
 • Zorg voor een goede basis
 • Bewaak de kwaliteit van kop tot staart
 • Inventariseer bewonerswensen
 • Informeer de bewoner
 • Raadpleeg de bewoners

De bouwsector heeft in de afgelopen jaren grote stappen gezet om straks uit te komen bij energieneutrale woningbouw in 2020. Maar sommige energiemaatregelen passen niet goed bij wat bewoners willen, kunnen onderhouden of kunnen begrijpen. Er zijn nogal eens klachten over ventilatiesystemen, warmtepompen en over de regelbaarheid van installaties.

Nu de klant meer voor het zeggen heeft, kunnen die klachten een belemmering vormen. Het is aan bouwpartijen om dat wat het best aansluit bij de klant, goed te verbinden met de steeds strengere eisen op energiegebied. Dat lijkt steeds meer een voorwaarde te zijn, wil een ontwikkelaar zijn projecten met succes op de markt brengen.

Om de bewoner in het bouwproces centraal te stellen is een omslag nodig in het denken en doen van bouwpartijen. In dit infoblad worden daarvoor verschillende instrumenten toegelicht en geïllustreerd:

 • Haal voordeel uit de ervaringen met energiezuinig bouwen.
 • Maak het niet ingewikkeld, kies voor robuuste maatregelen zoals een goede woningori├źntatie en goede isolatie.
 • Het bouwproces van kop tot staart controleren.
 • De bewoner uitgebreid informeren over zijn woning.
 • Inbreng van bewoners bevorderen, bekijk het bouwproces door de bril van de bewoners
 • Laat bewoners meebeslissen in het bouw- en ontwikkelingsproces.