Groene GordijnDoor de partijen van het Lente akkoord wordt er naar gestreefd om per 1 oktober 2013 een vrijwillige invoer van het Energielabel Nieuwbouw mogelijk te maken. Door nu reeds actie te ondernemen is het mogelijk om projecten die reeds in uitvoering zijn, na 1 oktober te laten voorzien van een Energielabel Nieuwbouw. Met het Energielabel Nieuwbouw zijn beduidend hogere labels te behalen dan met de huidige systematiek voor bestaande bouw!

Door de aanhoudende vraag uit de markt en onze kennis uit het voortraject met betrekking tot het opstellen van EPC-berekeningen heeft Nex2us haar dienstenpakket uitgebreid, namelijk het controleren c.q. inspecteren van de EPC-berekeningen conform het opnameprotocol Energielabel Nieuwbouw Woningen.
Door het begeleiden van de uitvoerende partijen met het aanleveren van de benodigde bewijslast, het controleren van de contractstukken en het uitvoeren van inspecties op de bouwplaats wordt gewaarborgd dat het gebouw wordt uitgevoerd conform de vooraf opgestelde EPC-berekening. In een later stadium kan op basis van de opgestelde rapporten en gegevens het bijbehorende Energielabel Nieuwbouw worden afgegeven.

Het bovenstaande adviestraject passen we o.a. reeds succesvol toe bij een 2-tal projecten van Stadlander uit Bergen op Zoom, namelijk het project ‘Vissershaven’ (108 woningen) en ‘Het Groene Gordijn’ (75 appartementen).

De ervaring leert dat indien er vroegtijdig actie wordt ondernomen de uitgangspunten uit de EPC-berekeningen gewaarborgd kunnen worden zonder hoge bijkomende kosten!