Private kwaliteitsborgingDe bouwsector moet van de overheid klip en klaar gaan instaan voor de kwaliteit van de bouwwerken die zij levert. Voor architecten betekent dat potentieel meer verantwoordelijkheid en (soms) aansprakelijkheid. In 2014 zal de branche zich moet voorbereiden op dit nieuwe vergunningenstelsel, dat waarschijnlijk start in 2015. De BNA is als een van de eerste partijen bezig met een plan van aanpak voor zijn leden.

Nieuw stelsel verlening omgevingsvergunning
Er is nog veel onduidelijk over het nieuwe stelsel voor verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan werkt.

Dat het ministerie het nieuwe stelsel invoert, is zo goed als zeker. Mits de Tweede Kamer geen roet in het eten gooit. Als het ministerie de plannen in een keer kan doorzetten, gaat de nieuwe regelgeving al per 2015 in.

Meer verantwoordelijkheid architecten
In het stelsel dat het ministerie voor ogen heeft, kunnen architecten vanaf 1 januari 2015, onder bepaalde voorwaarden, zelf aantonen dat hun ontwerp aan het Bouwbesluit en andere bouwregelgeving voldoet.

De BNA pakt de handschoen op die het ministerie van BZK heeft neergeworpen, en bekijkt onder meer welke voorwaarden dat zouden moeten zijn. Adviesbureau Brink Groep adviseert de BNA daarbij. Volgens Brink is de BNA een van de eerste branches die structureel bekijkt hoe het beste op de plannen in te springen.

Kwaliteit aannemelijk en aantoonbaar
Brink stelt dat de sector vooral nog moet nadenken over hoe kwaliteit aannemelijk en aantoonbaar te maken. Daarnaast moeten nieuwe instrumenten ontwikkeld worden voor de toetsing. De huidige instrumenten voor private kwaliteitsborging zijn namelijk vooral gericht op de grotere, (gemiddeld) complexe projecten.

  • Lees meer over de bouwbesluittoetsing in BNA Blad #04/2012.
  • Lees hier het blog van Brink Groep over private kwaliteitsborging.