Villa Industria te Hilversum

Voor dit project heeft Nex2us heeft in bouwteamverband, in opdracht van de Alliantie Ontwikkeling, adviezen uitgebracht die nodig zijn voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd zijn:

  • Quickscan Bouwbesluit 2012
  • Volledige plantoetsing Bouwbesluit 2012
  • Opstellen van een brandbeveiligingsconcept t.b.v. parkeergarage (gelijkwaardigheid groot brandcompartiment)
  • Akoestisch onderzoek geluidwering gevel en nagalmtijd
  • Bouwbesluitberekeningen: oppervlakten, daglicht, ventilatie en brandoverslag
  • Energieconcept, EPC-berekeningen conform NEN 5128 en NEN 2916
  • Bouwfysische en bouwtechnische beoordeling van de bouwkundige details