Herbestemmen

Herbestemming krijgt momenteel veel aandacht binnen de vastgoedwereld. Vooral de toenemende structurele leegstand zet eigenaren, gebruikers en beleidsmakers aan het denken over alternatieve mogelijkheden voor hun gebouwen.

Vele gebouwen staan al leeg of zullen de komende jaren leeg komen te staan. Ze verliezen daarmee hun functie en bestemming. Duurzame renovatie of herbestemming is tegenwoordig een zeer goede overweging. Simpelweg omdat het vinden van een nieuwe bestemming voor een leegstaand gebouw voor een niet optimaal benut gebouw op relatief eenvoudige wijze kan zorgen voor (extra) inkomsten. Door een goede combinatie van functies te kiezen kan een bestaand gebouw weer een rendabel tweede leven krijgen.

De nieuwe regelgeving biedt tegenwoordig meer en meer kansen voor transformatie van bestaand vastgoed. Daar waar velen belemmeringen zien, zien wij juist extra kansen. Door de combinatie van praktijkervaring met transformatie en de jarenlange kennis van regelgeving worden deze kansen realiteit.

Nex2us kan u, als ervaringsspecialist op het gebied van herbestemmen, ondersteunen en adviseren in het voortraject, het advies- en uitwerkingstraject en tevens begeleiding in het uitvoeringstraject.

Om de levensduur van een gebouw te verlengen is het uitvoeren van onderhoud uiteraard van groot belang. Om een juist beeld te krijgen over de huidige staat van het gebouw en wanneer welk onderhoud gedaan dient te worden kunt u door ons een onderhoudsinspectie laten doen.

Het volledige gebouw wordt hierbij visueel geïnspecteerd. De inspectie wordt vertaald in een duidelijke rapportage waarin tevens een onderhoudsbegroting en onderhoudsplanning kunnen worden meegenomen. Een degelijk uitgekiend meerjarenplan voorkomt verassingen en kan leiden tot aanzienlijke besparingen.

Herbestemmen vraagt om het bij elkaar brengen, en inzet van, vele disciplines en partijen!