Duurzaam bouwadvies

Duurzaamheid is een actueel onderwerp in de bouwwereld tegenwoordig. Duurzaamheid is het creëren van een nieuwe gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijk milieubelasting. Regelgeving omtrent de duurzaamheid van gebouw is vastgelegd in het bouwbesluit en in regionale convenanten.

Los van de landelijke regels uit het Bouwbesluit 2012 moet een gebouw soms een bepaald niveau van duurzaamheid hebben omdat gemeenten en projectontwikkelaars dit hebben afgesproken in een convenant. In veel gevallen wordt de verplichting om een bepaald duurzaamheidsniveau te realiseren vastgelegd in het koopcontract van de grond. Het duurzaamheidsniveau van de nieuwbouwwoning moet worden aangetoond door het indienen van een berekening.

GPR-Gebouw

Nex2us gebruikt de methode GPR Gebouw om de duurzaamheid van nieuwe en bestaande gebouwen te bepalen en te vergelijken met een ambitieniveau. Naast het bepalen van de duurzaamheid middels GPR Gebouw kan Nex2us u ook adviseren in welke maatregelen u moet nemen om een zo duurzaam mogelijk gebouw te creëren, of wat u kunt doen om een bestaand gebouw duurzaam te verbouwen.

Wij voeren niet enkel voor u de gevraagde GPR berekeningen uit. Wij helpen u ook bij het maken van de juiste keuzen die tot doel hebben een duurzaam gebouw te realiseren.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.