Brandveiligheid ontwerpproces

De eisen die de regelgeving stelt aan de brandveiligheid van een gebouw kunnen bepalend zijn voor het ontwerp. Het is daarom raadzaam dat u reeds in een vroeg stadium de brandveiligheid van uw ontwerp laat beoordelen door een gespecialiseerde professionele partij die met oplossinggerichte adviezen uw ontwerpproces in goede banen kan leiden.

Quickscan
Door middel van een Quick Scan Brandveiligheid kan de brandveiligheid van uw ontwerp in hoofdlijnen in kaart worden gebracht. Dit is gebaseerd op de eisen op het gebied van brandveiligheid die gelden in het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit. Het doel van de Quick Scan Brandveiligheid is de risico’s voor de organisatie in kaart te brengen op het gebied van brandveiligheid die grote consequenties kunnen hebben op het verdere ontwerpproces.

Hierbij wordt inzicht gegeven in drie onderdelen:

  • bouwkundige voorzieningen;
  • installatietechnische voorzieningen;
  • organisatorische onderdelen rondom brandveiligheid en preventie.

Er wordt op beknopte wijze inzicht gegeven hoe het staat met de brandveiligheid van een gebouw. De resultaten uit de Quick Scan Brandveiligheid kunnen direct worden gebruikt om eventuele knelpunten op te lossen. Bij mogelijke knelpunten wordt richting gegeven aan oplossingen waarmee wél aan de voorschriften kan worden voldaan zodat tot een goed definitief ontwerp kan worden gekomen. Indien gewenst (afhankelijk van projectomvang) kan deze fase op locatie worden uitgevoerd zodat eventuele knelpunten kunnen worden toegelicht en een actieve bijdrage geleverd kan worden aan mogelijke oplossingen.

Volledige brandveiligheidsrapportage
Om de achtergrondinformatie, met betrekking tot de beslissingen die genomen zijn tijdens het ontwerpproces op het gebied van brandveiligheid, vast te leggen, inzichtelijk en toetsbaar te maken voor de gemeente kunnen we een brandveiligheidsrapportage opstellen die geschikt is voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

We begeleiden u tijdens het ontwerpproces op het gebied van brandveiligheid, waarbij de adviezen in verschillende stadia in een rapportage verwerkt worden, en u de adviezen verwerkt op de bouwkundige tekeningen.

Door het indienen van de juiste bouwkundige tekeningen in combinatie met het indieningsrapport brandveiligheid, wordt ondervangen dat er nog grote ingrijpende wijzigingen op het gebied van brandveiligheid moeten plaatsvinden tijdens de aanvraag procedure.

Maak kennis met de dienstverlening van Nex2us
Wilt u profiteren van onze deskundigheid? Wij maken graag een  afspraak voor een oriënterend gesprek.